RÅDGIVNING

Eie Næringsmegling har rådgivere med høy kompetanse og lang og bred erfaring. I tillegg har vi svært god lokalkunnskap og solide nettverk. Vi kan rådgi deg i alle faser av prosessen. det inkluderer også alle juridiske aspekter av eiendomssalg/overdragelser.  • finne best mulig lokaler til ditt formål
  • sette en balansert og markeds/prismessig riktig kontrakt for objektet
  • Verdivurdere og avdekke eiendommens potensiale

kontakt oss!