Arild Karlsen
Seniorrådgiver
+047 901 47 587
KONTAKT ARILD

Runar Bjørnerud
Næringsmegler MNEF
Partner
+47 900 10 050
KONTAKT RUNAR

Tommy Tandberg Aaby
Næringsmegler
+47 924 47 408
KONTAKT  TOMMY

behov for redusert husleie/endRINGER i leieavtalen?

Vanskelige tider krever spesielle tiltak. Husleien er en helt naturlig, men for mange vanskelig utgiftspost å ta tak i. Her har vi lang erfaring, og bistår deg gjerne.

Vi står foran en tøff periode med et ukjent tidsperspektiv. Utgifter må kuttes, gjerne fort og drastisk.

Husleien er en av de postene det høyst sannsynlig vil være mulig å gjøre noe med.


LA OSS TA FORHANDLINGENE FOR DEG.

Enten du kvier deg for å be om reduksjon i husleien selv, eller mener en profesjonell tilnærming er best, så ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi har årelang erfaring i leietakerrådgivning og forhandlinger om leiekontrakter.

Du kan stole på oss.


Som ett av få fullskala meglerhus i Norge håndterer vi alle forhold rundt et leieforhold eller en eiendom, på vegne av leietaker eller gårdeier. 

    KONTAKTSKJEMA